Grøn profil

Børnebondegården har en vision om aktiv fremad rettet at drive gården så bæredygtigt som muligt, vi har allerede tage en del initiativer og valg.

Grøn profil

  • Vores indendørs faciliteter på Serridslevvej 41 opvarmes af varmepumper.
  • Huset på Serridslevvej 42 er et energivenligt hus, der opvarmes med jordvarme.
  • Der er installeret lavtskyllende toiletter. Vandhaner med sensor der nedsætter vandforbruget med op til 70 procent.
  • Der er affald sortering på gården
  • Der anvendes oftest genbrugs materialer, ved om og opbygningen af gården.
  • Vores skov er udlagt som fredskov.
  • Tæt på gården er der plantet godt 1500 træer og buske. Et område der skal bidrage til bevaring af Hasselmusen og Birkemusen der begge er truede arter i Danmark.
  • En del af vores jord ligge uberørt hen som vild natur.
  • Vi har en aftale med et supermarked, hvor vi hver fredag henter frugt, grønt og brød til vores dyr som ellers vil blive sendt til destruktion.
  • Vi modtager hvert år de grantræer der har prydet gader og stræder i Horsens hele december måned. Træerne bruges som foder til vores dyr, især gederne er glade for dem. Herefter laves træerne om til flis som en lokal mand bruger til opvarmning af hans bolig.