Get access

NO
Børnebondegården er en frivillig forening, for å bruke gården må egen husstand være medlem.
Pris pr familie: Nok. Kr. 470,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK. Kr. 300,00 ( MobilePay 77003)
SE
Børnebondegården, är en frivillig förening, för att använda gården måste ditt hushåll vara medlem.
Pris Per familj;  SEK. Kr. 462,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK. Kr. 300,00 ( MobilePay 77003)
FI
Børnebondegården, Lastentila on vapaaehtoinen yhdistys, jonka jäseneksi tulee olla tilan käyttö.
Hinta per perhe: Euro 40,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK. Kr. 300,00 ( MobilePay 77003)
GB
Børnebondegården, Children friendly visitor farm. We ser a volonteer visitor farm.
Price per family: Euro 40,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK kr. 300,00 (MobilePay 77003)
DE
Børnebondegården, Kindernauernhof wir sind eine freiwillge vereinigung.
Eintrittskarte pro familie: Euro 40,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK kr. 300,00 ( MobilePay 77003)
FR
Børnebondegården; Ferme pour visitez nous sommes unge association benevole.
Prix par familie: Euro 40,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK kr. 300,00 ( MobilePay 77003)
ES
Børnebondegården, es una asociación voluntaria, para poder utilizar la granja su familia debe ser miembro.
Årevis ppr familia: Euro 40,00
IBAN: DK 743 00000 10896703
Cash machine:
Stationsvej 2, 8732 Hovedgård
DK kr. 300,00 ( MobilePay 77003)