24.06.2011 // AH

Nyhedsbrev nr. 4

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, men der bliver ikke meget tid til at holde sommerferie i for Børnebondegårdens bestyrelse. Der ligger meget arbejde forude, så der bliver til stadighed hængt i. De første ca. 300 frivillige timer er lagt i projektet fra bestyrelsens side.

Første fase, der er aktiviteterne på arealet nord for gården, er så småt ved at tage form. Vi har et godt samarbejde i gang med firmaet BSAA Arkitekter fra Århus ( www.bsaa.dk. ). Siden sidst er der også blevet koblet 2 landskabsarkitekter fra BSAA på projektet.  

 

Vi har afholdt møde med Horsens kommune om første fase af projektet og modtaget vejledning. Koordinator i kommunen er Claus Rindahl Hansen jur. Afdeling.

 

Så nu er fase 1 klar til at blive præsenteret for alle, der har interesse i Børnebondegården. Derfor holder vi 

 

Fyraftensmøde” i Maskinhuset  mandag d. 27 juni fra kl. 16.00 til 18.00. Serridslevvej 41.

 

Her vil en stor del af bestyrelsen være til stede. (Bestyrelsesmedlem Ellen T. Schmidt er forhindret i at deltage i mødet pga møde i Børne- og Skoleudvalget).  

 

Horsens kommune vil være repræsenteret ved Claus Rindhal Hansen, og der vil også være en repræsentant fra Horsens Egnens Lokale Aktionsgruppe LAG (www.laghorsens.dk). Vi håber på, at en repræsentant fra BSAA vil være til stede.

 

Vi glæder os til at vise, hvad vi har arbejdet med hele foråret, og vi håber, at rigtig mange vil finde vej til maskinhuset den dag.

 

Ang. arealet syd for Serridslevvej (Serridslevvej 42) er planerne pt. lagt i bero. Der søges løbende midler hertil, og der er fortsat en proces i gang med at undersøge,  hvordan arealet bedst kan bruges. 

 

Inden vi påbegynder denne fase, inddrages de lokale beboere, foreningen ønsker - som det tidligere er fremført - at indgå et konstruktivt samarbejde med disse.

 

Med venlig hilsen

Annette Hansen