04.04.2011 // AH

Nyhedsbrev nr. 1

 

Den hurtige beslutning – sagens forløb indtil nu.

Dette første nyhedsbrev, bliver også en gennemgang af tilblivelsen af Børnebondegården.

 

LAG Horsens, er en forening nedsat til at sætte gang i  projekter under landdistriktsmidlerne fra EU. LAG har nu igennem flere år forsøgt at starte en børnebondegård. De har haft indgået et samarbejde med Bygholm landbrugsskole og har haft det meste af finansieringen på plads. 

 

August 2010 trækker Bygholm sig ud af projektet, LAG Horsens søger ny projektholder. 

 

D. 29.09.2010 skriver Ole Munch en appetitvækker til LAG. LAG går ind i arbejdet med at afklare mulighederne for et samarbejde med Dortheasminde og afklare de nærmere krav

 

D. 03.11.2010 LAG er på besøg omkring muligheder og tanker til denne Børnebondegård. 

 

D. 24.11.2010 (altså 21 dage senere) skal de foreløbige tegninger, budgetter og idegrundlag udearbejdes, således at bestyrelsen for LAG kan nå at få dem rundt, inden bestyrelsesmødet den 06.12.2010. 

 

D. 06.12.2010 beslutter LAG bestyrelsen, at det foreløbige projekt er så godt, at de vil bakke fuldt op omkring det. Det er dog nødvendigt at etablere en almennyttig forening, som kan stå for etablering og drift. 

 

D. 29.12.2010 er der stiftende generalforsamling i Serridslev Forsamlingshus, således at den nyetablerede foreningen kan nå at søge bevillingen ved Region Midt inden fristens udløb d. 31.12.2010

 

Efter denne dato er tempoet gået lidt ned. For Oles vedkommende er der brug for at samle lidt op i stalden efter et par måneder med mange timer til møder og bag skrivebordet.  

 

Til bestyrelsen for børnebondegården skal der udpeges et byrådsmedlem. Det kommer til at tage næsten to måneder, men

 

D. 22.02.2011 bliver Ellen T. Schmidt udpeget på et byrådsmøde. Se referat på www.horsens.dk under dagsordner og beslutningsreferater.

 

D. 28.02.2011 bliver der holdt det første bestyrelsesmøde i Børnebondegården, hvor bestyrelsen endelig kan konstituerer sig. Konstitueringen kan ses på hjemmesiden: www.børnebondegården.dk.

Her bliver det foreløbige anlægsbudget gennemgået, med henblik at søge Horsens Kommune om et bidrag til anlægsomkostninger. Udfaldet af dette afventer vi stadigt.

 

Der bliver ligeledes anmodet om en anbefaling af Borgmesteren til projektet, hvilket foreningen allerede har fået. En meget fin skriftlig anbefaling af Jan Trøjborg til projektet.

 

 

28.03.2011 Bestyrelsesmøde kl. 19 – 22.

 

Der er oplæg fra fundraising firma; Suell Team, der tilbyder idéudvikling, fundraising-strategi, projektbeskrivelse, formel og uformel matchning samt klargøring af ansøgninger. www.suellteam.dk 

 

På IT fronten arbejdes der med at finde et program, der kan styre foreningens medlemskartotek. De nuværende og kommende medlemmer kan herefter tilmelde sig på internettet og betale med Dankort.

 

Vores foreløbige hjemmeside er udarbejdet af Michael Christensen. Der vil hen over foråret blive udarbejdet andre forslag i samarbejde med 1. års elever på HTX Horsens.

 

Foreningen har modtage to jobansøgninger, der vil blive oprettet et jobkartotek.

 

På bestyrelsesmøde blev der nedsat to udvalg. 

  • Aktivitetsområdet: Serridslevvej 42 (Ole og Michael). Der skal afholdes møde med de berørte naboer. (blev afholdt D. 6. april på Dortheasminde)
  • Dyreområdet: Serridslevvej 41 (Christien og Annette).

 

Disse udvalg vil arbejde med forslag til endelige budgettering, mål og rammer af det konkrete bygge- og anlægsarbejde på de to matrikler. Ud fra dette vil relevante tilladelser blive indhentet og bestyrelsen træffer beslutningerne.

 

Endeligt vil der blive påbegyndt udarbejdelse af en endelig driftsaftale mellem Ole Munch og foreningen. Denne afhænger af areal størrelsen, samt bygnings- og bedriftsanvendelsen.

 

Projektet er meget omfangsrigt og kræver meget planlægning samt mange samarbejdspartnere. Bestyrelsen bliver dog mødt med stor anerkendelse for vores projekt, hvor der gives udtryk for, at det er et unikt, nytænkende projekt, som nok skal få vind i sejlene. 

 

Et område som vi så småt er i gang med, er det pædagogiske området; læring om husdyr. Her samarbejder vi med Landbrugsforeningen. De har udarbejdet en del materiale baseret på klassetrin 4.-6. Tjek evt. deres hjemmeside:  www.skolenoglandbruget.dk  

Der er på nuværende tidspunkt booket besøg i maj. Men vi vil først for alvor begynde modtagelserne i efteråret, da der skal ske en del ombygning, hvor der vil være brug for alle kræfter. Vi forventer også samarbejde med 4 H omkring kørekort til smådyr. 

 

Bestyrelsen føler at de er kommet godt i gang og der er en god stemning på møderne.

 

Næste bestyrelsesmøder d. 25 Maj kl. 19 – 22

 

Indkommende forslag skal være os i hænde en uge før. 

 

Spørgsmål, nysgerrig eller kommende hjælper, så kig forbi eller tag kontakt.