22.08.2011 // MJC

Børnebondegårdens åbning udsættes

Børnebondegården har fået landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen Serridslevvej 41, således at Børnebondegården kan indrettes sideløbende med Ole Munch’s landbrugsbedrift. Der har imidlertid været en beklagelig misforståelse vedrørende reglerne om landzonetilladelse i Planloven og derfor må åbningen af Børnebondegården udskydes. Projektet kan tidligst påbegyndes, når klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet den 22. september 2011. 

Hvornår Børnebondegården åbner dørene for første gang vides ikke med sikkerhed. Men det betyder ikke at alle projekter stopper, vi vil løbende have gang i små projekter som du kan læse om på hjemmesiden. 

Projekter som udsmykning af væggene til kostalden, hønsehuset og kaninhuset, samt  legepladsen til vores geder og adskillige andre små projekter kommer til at køre  gennem hele efteråret. 

 

På Bestyrelsens næste møde mandag d. 29 sep vil vi tage stilling til hvilke aktiviteter vi vil deltage i / afholde i løbet af efteråret. 

 

Vi forventer at man i løbet af de næste 2 uger vil kunne melde sig ind i foreningen og betale kontingent via vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen