Nyheder

11.2.2013 // MJC

Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i foreningen Børnebondegården Horsens, onsdag d. 27/2 2013 kl. 19.00 i Serridslev Forsamlingshus. Da der vil væren en forfriskning er tilmelding er påkrævet og kan gøres på følgende link: http://www.børnebondegården.dk/bliv-medlem

Alle som ønsker stemmeret ved Generalforsamlingen skal have meldt sig ind i foreningen inden d. 13/2 2013 - og have indbetalt kontingent for 2013. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen