Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Foreningen Børnebondegården Horsens, onsdag d. 25/2 2015 kl. 19.00 i Serridslev Forsamlingshus. 

Alle som ønsker stemmeret ved Generalforsamlingen skal have meldt sig ind i foreningen inden på onsdag d. 11/2 2015 - og have indbetalt kontingent for 2015. Det gør man her: 

http://www.børnebondegården.dk/bliv-medlem

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen