Meld dig ind i foreningen

Meld dig ind i via MobilePay. Send 200 kr til 77003 og skriv din adresse og email i beskedfeltet

Her kan du melde dig ind i foreningen som dermed giver adgang til Børnebondegården indenfor åbningstiderne i 2018. Kontingentet er personligt og kan ikke overdrages. Kontingent for medlemsskab i foreningen Børnebondegården (CVR: 34003874) er på generalforsamlingen fastsat til 200 kr. for 2018. Det betyder at du betaler 200 kr. for fri adgang, idenfor åbningstiderne, for hele din husstand i resten af 2018.

Fortrydelsesret. Ved betaling af medlemskab frafalder fortrydelsesretten efter forbrugeraftalelovens § 18 og bekendtgørelse nr. 972 af 24/09/2004.

Dit medlemsskab fortsætter ikke pr automatik i den efterfølgende sæson, men skal aktivt fornyes, hvis man ønsker det. Vi udsender hvert år i januar en opkrævning for medlemsskab til den nye sæson som man kan vælge at betale eller ej. Betaler man ikke, så bliver opkrævningen automatisk slettet og det pågældende medlem slettet efter vores generalforsamling i februar hvert år.